Pin It

Business English

business-english-4

Business English: Tι σημαίνει;

Βusiness English με απλά λόγια είναι μία απαραίτητη εργαλειοθήκη που πρέπει να έχει στην κατοχή του ο εργαζόμενος ή επαγγελματίας ή μάνατζερ που θέλει να επικοινωνεί αυτόνομα και να συνεργάζεται επιτυχημένα στην επαγγελματική του ζωή. Είναι η εξειδίκευση της αγγλικής γλώσσας στις δεξιότητες που απαιτούνται για να λειτουργεί   ένα στέλεχος ή ένας επαγγελματίας σε διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Γιατί να σπουδάσετε Business English

Η συνεχής επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο είναι επιτακτική ανάγκη αλλά και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάθε εταιρεία με όραμα και στρατηγική εξωστρέφειας.

Έτσι  τα business English βοηθούν τα στελέχη επιχειρήσεων,  αφενός να τελειοποιούν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες στο εργασιακό περιβάλλον, αφετέρου να συμβάλουν ουσιαστικά στο όραμα και την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της επιχείρισης, μετατρέποντας τον εαυτό τους σε ένα ουσιαστικό εργαλείο γνώσης (Knowledge worker) απαραίτητο για την επιτυχία αυτής.

Με σημαντική εμπειρία 15 ετών στην εκπαίδευση στελεχών, o Aνδρέας Γαλιατσάτος, ιδρυτής της agglika-proficiency.gr, εκπαιδεύει στελέχη των μεγαλύτερων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Προγράμματα Βusiness English

Διαθέτουμε σύγχρονα προγράμματα Business English που καλύπτουν όλα τα επίπεδα γνώσεων αγγλικών:

 • beginner
 • pre-intermediate
 • intermediate
 • post-intermediate
 • advanced
 • high-advanced

Η εξειδικευμένη εκπαίδευση αγγλικών που παρέχουμε στα προγράμματα Business English and Managerial English βελτιστοποιεί τις διαδικασίες ενδοεταιρικά αλλά και μεγιστοποιεί την απόδοση ανθρώπων και εταιρικών δομών στο συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να κλείσουμε το επόμενο μάθημα business English μέσω Skype!

Επιδότηση Προγραμμάτων Business English

Οι επιχειρήσεις οι οποίες εκπαιδεύουν το προσωπικό τους σε Business English αλλά και σε αγγλικά γενικότερα, μπορούν να επιδοτηθούν από τον ΟΑΕΔ μέσω του ΕΛΕΚΠ (Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών). Μέχρι πρόσφατα αυτός ο λογαριασμός είχε την ονομασία ΛΑΕΚ.

Τι είναι ο ΕΛΕΚΠ;

Eίναι ο Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών .

Πρόκειται για λογαριασμό που διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ και τα έσοδα του οποίου προέρχονται από μέρος των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στο ΙΚΑ. Συγκεκριμένα, κάθε επιχείρηση καταβάλλει μηνιαίως στον ΕΛΕΚΠ ποσό ίσο με το 0,45% των μικτών αποδοχών των εργαζομένων της.

Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες , για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.

Τι είναι το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ-0,45%;

Κάθε χρόνο ο ΟΑΕΔ καταρτίζει και κοινοποιεί το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ-0,45%, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επανεισπράξουν την εργοδοτική εισφορά 0,45% που έχουν καταβάλλει. Προκειμένου να επανεισπράξουν αυτήν την εργοδοτική εισφορά οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να υλοποιήσουν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού τους σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΕΛΕΚΠ-0,45% όπως εμπεριέχονται στην εκάστοτε ετήσια εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Δ.

Ποιο το ετήσιο ποσό ΕΛΕΚΠ – 0,45% που δικαιούται κάθε επιχείρηση;

Σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο μία επιχείρηση δικαιούται να λάβει για προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιήσει εντός του 2014:

 1. Το 70% του ποσού της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% που θα καταβάλλει η επιχείρηση για το έτος 2014 εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι ίσες ή μεγαλύτερες με το ποσό αυτό
 2. Το 100 % των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες ή ίσες του 70% του ποσού της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) που θα καταβάλλει το έτος 2014.
 3. Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ το ετος 2013, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το 70% του ποσού της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) του έτους 2013 που έχουν καταβάλλει στο ΙΚΑ, το έτος 2014.

Ποια προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης υπάγονται στο ΕΛΕΚΠ;

Στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ-0,45% δύναται να υπαχθούν:

 1. Εκπαιδευτικά Προγράμματα που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα (Ενδοεπιχειρησιακά & Διεπιχειρησιακά).
 2. Μεταπτυχιακά ή άλλα μακροχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.
 3. Εκπαιδευτικά Προγράμματα που πραγματοποιούνται εκτός Ελλάδας.

Στο πρόγραμμα ΕΛΕΚΠ-0,45% δεν δύναται να υπαχθούν:

 1. Κατ’ οίκον εκπαιδευτικά προγράμματα.
 2. Συνέδρια – Σεμινάρια, με συνολικό αριθμό συμμετεχόντων άνω των 33 ατόμων.
 3. Εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα με εξαίρεση τα e-learning προγράμματα κατάρτισης.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να αναλύσουμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες της εταιρείας σας στο τομέα του business English και να ξεκινήσετε μαθήματα στα γραφεία σας ή μέσω Skype!

Σχόλια

σχόλια

Top